Flaggen Fahnen flag, flags banderas, bandera bandiera, bandiere flaga, flagi bandeira, bandeiras
Menu

Drapeau Kosovo

Kosovo drapeau

10.908 km²
550.000
Europe
2:3 (hauter x largeur)

drapeau de la Kosovo


Carte Kosovo
Carte Kosovo (Google Maps)
Information sur les pays Kosovo